Algemene voorwaarden

1. Lessen

1.1.   Proefles, eenmalig, daarna rittenkaart. Je kunt kiezen uit een vaste dag/tijd of per week wisselende lessen. Via het online inschrijfsysteem, Momoyoga, kun je je eigen planning maken.
1.2.   Mocht de les onverhoopt niet doorgaan zal er contact op worden genomen, waarna de les kan worden ingehaald.
1.3.   Afmelden van de (gereserveerde) les, kan kosteloos tot 6 uur van tevoren. Daarna komt je les te vervallen.
1.4.   Verschillende mogelijkheden & voorwaarden:
– Proefles = 1 maand geldig en eenmalig daarna over naar rittenkaarten.
– 5-rittenkaart = 3 maanden geldig

2. Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

Het volgen van de lessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Raadpleeg in geval van twijfel over uw fysieke conditie uw huisarts of fysiotherapeut voordat u besluit lessen te volgen. Vermeld blessures, medicatie, aandoeningen, latexallergie of ziekten altijd vooraf. In voorkomende gevallen zullen wij u gemotiveerd adviseren één of een aantal persoonlijke lessen te volgen alvorens deel te nemen aan de groepslessen. In het belang van zowel deelnemer als docent dienen instructies van de docent tijdens de lessen exact te worden opgevolgd. Janneke Lourens is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer. Daarnaast kan Janneke Lourens u voor aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen. Het is zinvol om na te gaan of u verzekerd bent voor de risico’s verbonden aan sportbeoefening.

3. Betalingsvoorwaarden

Alle aankopen zijn definitief en persoonlijk, en kan niet worden overgedragen. Restitutie is niet mogelijk. Kaarten stopzetten wegens omstandigheden is niet mogelijk. De 5-rittenkaart is 3 maanden geldig. Deze leskaart is niet inwisselbaar. Gemiddeld 5 lesvrije weken per jaar: 2 weken rond Kerst en Oud & Nieuw | 3 weken in de zomervakantie. Daarnaast een aangepast lesrooster in de vakanties. Let op: je rittenkaart loopt door in vakanties; de geldigheidsduur wijzigen is niet mogelijk. Je kunt de les online betalen (iDeal) via Momoyoga.